De Antso : Deux ans après, où en est-on? Espoir, Désespoir? Illusions, Réalisations?

Par défaut

Toutes affaires cessantes, je publie ce poème de Antso ! Et j’en profite aussi pour publier dans ce billet ce que j’ai twitté aujourd’hui à propos de la crise malgache : ses conséquences terribles sur la jeunesse malgache (à lire du bas vers le haut)

«Il est possible d’inverser cette tendance ; cela exigera des mesures immédiates et audacieuses» | sauf qu’elles n’ont jamais été prises

«Des expériences négatives de ce type exposent les jeunes à des risques à long terme : devenir plus agressifs», a noté M. Maes.

« …Idiots ! Vous nous avez mis dans une situation irréversible… »

2009 : Une jeunesse traumatisée http://bit.ly/f0ZXND – 2011 : augmentation de la violence envers les enfants http://ow.ly/3JH83#MADAGASCAR

Lisez #Madagascar http://t.co/DkZz5fY RT @tandriamirado#Madagascar : augmentation de la violence envers les enfantshttp://t.co

Roa taona…

Antso
26-01-2011 9 :14

Roa taona sahady
Roa taona be izao
No nihoatra vavahady
Sy nila rahoraho
Ireto andian’olona
Nilaza ho mpitolona

Nodorana avokoa
Ireto harem-be
Tsy manam-paharoa
Na radio na télé
Dia faly sy nibitaka
Nandrindra izato fitaka

Ny magazay kosa
Norobaina ho famonjena
Ireo  «vahoaka» osa
Nirangorango mahonena
May, kila tsy tra-bonjy
Maika hitaona ireto monjy

Fanafahana hono mantsy
«Aoka izay ny ampihimamba»
Tsy natahotra izy niantsy
Nanaparitaka antsanga
Hay ny tanjony hadalana :
Ny hanongam-panjakana !

Roa taona aty aoriana
Manao ahoana ny vahoaka ?
Moa ve azo izay nirina
Asehoy raha misy apoaka ?
Sa fanamparam-pahefana
No mba modely Fitondrana ?

Dia hitsara ny tantara
Tsy hanadino, hahatsiaro
Aoka izy no hanambara
Ary hametraka sy hiaro
Ny marina ho an’ny Firenena
Hanovozam-pahendrena.

Publicités