Io tsy fitiavana io…

Par défaut

Certains d’entre nous se demandent encore que fait le mot « Fitiavana » dans la devise de la République. On peut se demander de quel genre d’amour le pouvoir de fait aime le vahoaka, vu ce qui se passe depuis deux ans. Quel « Fitiavana »  (amour) a donc pu écarter « Fahafahana » (liberté)? En voilà une petite idée…


Antso
4-03-2011

Tianao ve aho ?
Eny tiako ianao

Tianao tahaka ny inona ary ?
Tiako tahaka ny vahoaka ianao :

Ampiandrandraiko vary mora
Na lehibe na tanora
Ampanginiko amin’ny basy ambanana
Na ny mahantra na ny mpanana
Ampidiriko any Tsiafahy
Raha vao manohitra ahy
Giazako tsy haheno feon-dakolosy maro
Satria aho saro-piaro…

Indrisy, tsy tianao aho izany…
Fa raha vahoaka tena tianao aho :

 

Nokoloinao tsy nisy tambiny
Fa tsy nataonao antsirambiny
Navelanao hiteny ankahalalahana
Sy nomenao fahafahana
Tsy nogadrainao raha mania
Satria tsy fonja ny fitia
Fa nanakaranao ny lanitra
Nampiadaninao ho salanitra !

Les commentaires sont fermés.